Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Umístění překryvné zprávy na každou stránku

 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

 3. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  Kopírovat >  Překrytí >  vyberte překryvnou zprávu > .

  Poznámka:  Volit lze mezi zprávami Naléhavé, Důvěrné, Kopie, Vlastní a Koncept.

 4. Dotkněte se tlačítka Kopírovat.

Byl tento článek užitečný?
Top