Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Změna rozlišení faxu

 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

 3. Na domovské obrazovce se dotkněte položky Fax a zadejte faxové číslo.

 4. V oblasti Rozlišení se dotkněte tlačítka nebo a změňte rozlišení na požadovanou hodnotu.

  Poznámka:  K dispozici jsou nastavení Standardní (nejvyšší rychlost) až Ultra jemné (nejvyšší kvalita při snížené rychlosti).

 5. Dotkněte se tlačítka Odfaxovat.

Byl tento článek užitečný?
Top