Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Kopírování nereaguje

ČinnostAnoNe

Krok 1

Zkontrolujte, zda není na displeji zobrazena chybová nebo stavová zpráva.

Je zobrazena chybová nebo stavová zpráva?

Odstraňte chybovou nebo stavovou zprávu.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky.

Je napájecí kabel připojen k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky?

Přejděte ke kroku 3.

Připojte napájecí kabel k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky.

Krok 3

Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a poté ji znovu zapněte.

Zobrazily se zprávy Probíhá interní test a Připraveno?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na podpora zákazníků.

Byl tento článek užitečný?
Top