Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Dokumenty nebo fotografie se kopírují jen zčásti

ČinnostAnoNe

Krok 1

Zkontrolujte umístění dokumentu nebo fotografie.

  • Zkontrolujte, zda je dokument nebo fotografie vložena lícem dolů na skleněnou plochu skeneru v levém horním rohu.

Je dokument nebo fotografie správně umístěna?

Přejděte ke kroku 2.

Umístěte dokument nebo fotografii lícem dolů do levého horního rohu skleněné plochy skeneru.

Krok 2

Zkontrolujte, zda nastavení formátu papíru odpovídá formátu papíru vloženého do zásobníku.

  • Na ovládacím panelu tiskárny v nabídce Papír zkontrolujte nastavení položky Formát papíru.

Odpovídá nastavení formátu papíru formátu papíru vloženého do zásobníku?

Přejděte ke kroku 3.

Změňte nastavení formátu papíru tak, aby odpovídalo papíru vloženému do zásobníku, nebo vložte do zásobníku papír, který odpovídá nastavení formátu papíru.

Krok 3

  1. Zadejte formát papíru. V závislosti na operačním systému zadejte formát papíru v dialogovém okně Předvolby tisku nebo Tisk.

  2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Tisknou se kopie správně?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na podpora zákazníků.

Byl tento článek užitečný?
Top