Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Nie można wysyłać lub otrzymywać faksów

DziałanieTakNie

Etap 1

Sprawdź, czy na wyświetlaczu pojawiły się komunikaty o błędzie lub stanie.

Czy na wyświetlaczu pojawił się komunikat o błędzie lub stanie?

Usuń komunikat o błędzie lub stanie.

Przejdź do punktu 2.

Etap 2

Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do drukarki i do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.

Czy przewód zasilający jest podłączony do drukarki i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego?

Przejdź do punktu 3.

Podłącz przewód zasilający do drukarki oraz do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.

Etap 3

Sprawdź zasilanie.

 • Sprawdź, czy drukarka jest podłączona i włączona, oraz czy na jej wyświetlaczu pojawił się komunikat Gotowa.

Czy drukarka jest włączona, a na jej wyświetlaczu pojawił się komunikat Gotowa?

Przejdź do punktu 4.

Włącz drukarkę i zaczekaj, aż na jej wyświetlaczu pojawi się komunikat Gotowa.

Etap 4

Sprawdź połączenia drukarki.

 • Sprawdź, czy kable następującego sprzętu (jeśli istnieje) są podłączone prawidłowo:
  • Telefon
  • Słuchawka
  • Automatyczna sekretarka

Czy kable są podłączone prawidłowo?

Przejdź do punktu 5.

Podłącz kable prawidłowo.

Etap 5

 1. Sprawdź ścienne gniazdo telefoniczne.

  1. Podłącz kabel telefoniczny do gniazdka.

  2. Sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.

  3. Jeśli nie słychać sygnału wybierania, podłącz inny kabel telefoniczny do gniazdka.

  4. Jeśli nie słychać sygnału wybierania, podłącz kabel telefoniczny do innego gniazdka.

  5. Jeśli słychać sygnał wybierania, drukarkę należy podłączyć do tego gniazdka.

 2. Spróbuj ponownie wysłać lub odebrać faks.

Czy można wysłać lub odebrać faks?

Problem został rozwiązany.

Przejdź do punktu 6.

Etap 6

Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do analogowej linii telefonicznej lub prawidłowego złącza cyfrowego.

 • Modem faksu jest urządzeniem analogowym. Niektóre urządzenia można podłączyć do drukarki, aby umożliwić korzystanie z usług telefonii cyfrowej.
  • Jeśli korzystasz z usługi ISDN, podłącz drukarkę do analogowego portu telefonu (port interfejsu R) na adapterze terminala ISDN. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usługi ISDN, u którego można złożyć zapotrzebowanie na port interfejsu R.
  • Jeśli korzystasz z usługi DSL, podłącz filtr DSL lub ruter współpracujący z urządzeniami analogowymi. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usługi DSL.
  • Jeśli korzystasz z systemu telefonicznego PBX, upewnij się, że nawiązywane jest połączenie analogowe. Jeśli nie ma takiego złącza, należy rozważyć zainstalowanie analogowej linii telefonicznej na potrzeby faksu.

Czy drukarka jest podłączona do analogowej linii telefonicznej lub prawidłowego złącza cyfrowego?

Przejdź do punktu 7.

Podłącz do drukarkę do analogowej linii telefonicznej lub odpowiedniego złącza cyfrowego.

Etap 7

Sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.

Czy słychać sygnał wybierania?

Przejdź do punktu 8.

 • Spróbuj wybrać numer faksu, aby upewnić się, że funkcja działa prawidłowo.
 • Jeśli linia telefoniczna jest używana przez inne urządzenie, odczekaj, aż zakończy ono pracę przed próbą wysłania faksu.
 • Jeśli korzystasz z funkcji On Hook Dial (Wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce), zwiększ głośność, aby sprawdzić, czy słychać sygnał wybierania.

Etap 8

Tymczasowo odłącz inny sprzęt (taki jak automatyczne sekretarki, komputery z modemami oraz rozdzielacze linii telefonicznej) między drukarką i linią telefoniczną, a następnie spróbuj ponownie wysłać lub odebrać faks.

Czy można wysłać lub odebrać faks?

Problem został rozwiązany.

Przejdź do punktu 9.

Etap 9

 1. Tymczasowo wyłącz funkcję oczekiwania na połączenie. Skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną, aby uzyskać kod, który pozwala tymczasowo wyłączyć usługę oczekiwania na połączenie.

 2. Spróbuj ponownie wysłać lub odebrać faks.

Czy można wysłać lub odebrać faks?

Problem został rozwiązany.

Przejdź do punktu 10.

Etap 10

 1. Tymczasowo wyłącz usługę poczty głosowej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną.

  Uwaga:  Aby korzystać jednocześnie z poczty głosowej i drukarki, należy zainstalować dodatkową linię telefoniczną dla drukarki.

 2. Spróbuj ponownie wysłać lub odebrać faks.

Czy można wysłać lub odebrać faks?

Problem został rozwiązany.

Przejdź do punktu 11.

Etap 11

Zeskanuj oryginalny dokument po jednej stronie.

 1. Wybierz numer faksu.

 2. Zeskanuj dokument (strona po stronie).

Czy można wysłać lub odebrać faks?

Problem został rozwiązany.

Kontakt: obsługa klienta.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top