Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

nabídka IPv6

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

 • nabídka Síť/Porty > Standardní síť > Nastavení standardní sítě > IPv6
 • nabídka Síť/Porty > Síť  [x] > Nastavení sítě  [x] > IPv6

Poznámka:  Tato nabídka je dostupná jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

PoložkaČinnost

  Povolit IPv6

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Aktivuje protokol IPv6 v tiskárně.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

  Automatická konfigurace

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Určuje, zda bezdrátový síťový adaptér akceptuje automatické konfigurační vstupy adres IPv6 prováděné směrovačem.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

  Zobrazit název hostitele

Nastavení názvu hostitele

Poznámka:  Tato nastavení lze změnit pouze z prostředí serveru Embedded Web Server.

  Zobrazit adresu

  Zobrazit adresu směrovače

  Povolit DHCPv6

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Aktivuje protokol DHCPv6 v tiskárně.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Byl tento článek užitečný?
Top