Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Menu Standardowy port USB

ElementPrzeznaczenie

  PCL SmartSwitch

 • Włącz
 • Wyłącz

Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację języka PCL, jeśli wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port USB, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli w przypadku opcji PS SmartSwitch wybrane jest ustawienie Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PostScript. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w menu Ustawienia.

  PS SmartSwitch

 • Włącz
 • Wyłącz

Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację języka PS, jeśli wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port USB, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli w przypadku opcji PCL SmartSwitch wybrane jest ustawienie Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PCL. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w menu Ustawienia.

  Tryb NPA

 • Włącz
 • Wyłącz
 • Automatycznie

Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie. Jeśli wybrane jest ustawienie Automatycznie, drukarka analizuje dane, określa format, a następnie odpowiednio przetwarza dane.
 • Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania drukarki powoduje automatyczne ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.

  Bufor USB

 • Wyłączony
 • Automatycznie
 • Od 3 K do [maksymalny dozwolony rozmiar]

Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego portu USB.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
 • Ustawienie Wyłączony wyłącza buforowanie zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku twardym drukarki są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie zadań.
 • Rozmiar bufora portu USB można zmieniać z przyrostem o 1 K.
 • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy w przypadku opcji Zapis zasobów wybrano ustawienie Włącz czy Wyłącz.
 • Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora USB, należy wyłączyć bufor równoległy, szeregowy i sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary.
 • Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania drukarki powoduje automatyczne ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.

  Buforowanie zadań

 • Wyłącz
 • Włącz
 • Automatycznie

Tymczasowo przechowuje zadania drukowania na dysku twardym drukarki przed ich wydrukowaniem.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłącz.
 • Ustawienie Włącz powoduje buforowanie zadań na dysku twardym drukarki.
 • Ustawienie Automatycznie sprawia, że zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.

  Binary PS (Mac)

 • Włącz
 • Wyłącz
 • Automatycznie

Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań drukowania w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
 • Ustawienie Włącz umożliwia przetwarzanie binarnych zadań drukowania w języku PostScript.
 • Ustawienie Wyłącz umożliwia filtrowanie zadań drukowania za pomocą standardowego protokołu.

  Adres ENA

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Konfiguruje informacje dotyczące adresu sieciowego zewnętrznego serwera druku.

Uwaga:  To menu jest dostępne tylko jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.

  Maska sieci ENA

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Konfiguruje informacje dotyczące maski sieci zewnętrznego serwera druku.

Uwaga:  To menu jest dostępne tylko jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.

  Brama ENA

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Konfiguruje informacje dotyczące bramy zewnętrznego serwera druku.

Uwaga:  To menu jest dostępne tylko jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top