Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Menu TCP/IP

Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:

 • Sieć/Porty  > Sieć standardowa  > Konfiguracja sieci standardowej  > TCP/IP
 • Sieć/Porty  > Sieć[x]    >Konfiguracja sieci   [x]    > TCP/IP

Uwaga:  To menu jest dostępne tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podłączonych do serwerów druku.

OpcjaDziałanie

  Ustaw nazwę hosta

Umożliwia ustawienie bieżącej nazwy hosta TCP/IP.

Uwaga:  To ustawienie można zmienić tylko przy użyciu wbudowanego serwera WWW.

  Adres IP

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącego adresu TCP/IP.

Uwaga:  Ręczne ustawienie adresu IP powoduje wyłączenie opcji Enable DHCP (Włącz DHCP) i Enable Auto IP (Włącz Auto IP). W systemach z obsługą protokołów BOOTP i RARP zostaną również wyłączone opcje Enable BOOTP (Włącz BOOTP) i Enable RARP (Włącz RARP).

  Maska sieci

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej maski sieci TCP/IP.

  Brama

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej bramy TCP/IP.

  Włącz funkcję DHCP

 • Włączone
 • Wyłączone

Określa adres DHCP i przypisanie parametrów.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

  Włącz funkcję RARP

 • Włączone
 • Wyłączone

Określa ustawienie przypisania adresu RARP.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).

  Włącz funkcję BOOTP

 • Włączone
 • Wyłączone

Określa ustawienie przypisania adresu BOOTP.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

  Włącz funkcję AutoIP

 • Tak
 • Nie

Umożliwia określenie ustawienia pracy w sieci przy zerowej konfiguracji.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

  Włącz funkcję FTP/TFTP

 • Tak
 • Nie

Powoduje włączenie wbudowanego serwera FTP umożliwiającego wysyłanie plików do drukarki przy użyciu protokołu FTP.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

  Enable HTTP Server (Włącz serwer HTTP)

 • Tak
 • Nie

Powoduje włączenie wbudowanego serwera WWW. Po włączeniu tej opcji można zdalnie monitorować działanie drukarki i zarządzać nią przy użyciu przeglądarki internetowej.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

  Adres serwera WINS

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącego adresu serwera WINS.

  Włącz funkcję DDNS

 • Tak
 • Nie

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej wartości ustawienia DDNS.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

  Enable mDNS (Włącz mDNS)

 • Tak
 • Nie

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej wartości ustawienia mDNS.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

  Adres serwera DNS

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącego adresu serwera DNS.

  Adres zapasowego serwera DNS

Umożliwia wyświetlenie i zmianę zapasowych adresów serwerów DNS.

  Adres zapasowego serwera DNS 2

  Adres zapasowego serwera DNS 3

  Włącz funkcję HTTPS

 • Tak
 • Nie

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej wartości ustawienia HTTPS.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

Czy ten artykuł był pomocny?
Top