Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Menu Ustawienia SMTP

ElementPrzeznaczenie

  Podstawowa brama SMTP

Określa bramę serwera SMTP oraz port.

Uwaga:  Domyślnym portem bramy SMTP jest 25.

  Port podstawowej bramy SMTP

  Dodatkowa brama SMTP

  Port dodatkowej bramy SMTP

  Limit czasu SMTP

 • 5–30

Określa czas w sekundach, po którym serwer przestaje próbować wysłać wiadomość e-mail.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie 30.

  Adres zwrotny

Określa adres zwrotny dla wiadomości e-mail wysyłanych przez drukarkę, składający się z maksymalnie 128 znaków.

  Zastosuj protokół SSL

 • Wyłączone
 • Negocjuj
 • Wymagane

Konfiguruje drukarkę do korzystania z protokołu SSL w celu zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa podczas łączenia z serwerem SMTP.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłączone.
 • W przypadku używania ustawienia Negocjuj to serwer SMTP określa, czy będzie stosowany protokół SSL.

  Uwierzytelnianie serwera SMTP

 • Nie wymaga uwierzytelnienia
 • Logowanie/Zwykły
 • CRAM‑MD5
 • Digest‑MD5
 • NTLM
 • Kerberos 5

Określa rodzaj uwierzytelniania użytkownika wymaganego do skanowania do wiadomości e-mail.

Uwaga:  Domyślne ustawienie fabryczne to „Nie wymaga uwierzytelniania”

  Urządzenie – zainicjowany adres e-mail

 • Brak
 • Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia

Określa typ poświadczeń stosowanych podczas komunikacji z serwerem SMTP.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla pola Urządzenie–zainicjowany adres e-mail i Użytkownik–zainicjowany adres e-mail jest ustawienie Brak.
 • Po wybraniu opcji Użyj poświadczeń SMTP urządzenia do logowania na serwerze SMTP stosowane są wartości „Identyfikator użytkownika urządzenia” oraz „Hasło urządzenia”.

  Użytkownik– zainicjowany adres e-mail

 • Brak
 • Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
 • Użyj identyfikatora i hasła użytkownika sesji
 • Użyj adresu e-mail i hasła sesji
 • Monituj użytkownika

  Nazwa użytkownika urządzenia

  Hasło urządzenia

  Obszar Kerberos 5

  Domena NTLM

Czy ten artykuł był pomocny?
Top