Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

TCP-/IP-meny

Navigera till något av följande för att komma till menyn:

 • Nätverk/portar  > Standardnätverk  > Standardnätverksinställning  > TCP/IP
 • Nätverksportar  > Nätverk  [x]  > Nätverk  [x]  -inställningar  > TCP/IP

Obs!  Menyn är endast tillgänglig för nätverksskrivare eller skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

AnvändFör att

  Ange värdnamn

Ange det aktuella TCP/IP-värdnamnet.

Obs!  Det kan endast ändras från Embedded Web Server.

  IP-adress

Se eller ändra den aktuella TCP/IP-adressen.

Obs!  Med manuell inställning av IP-adressen ställs Aktivera DHCP och Aktivera automatisk IP in på Av. Även Aktivera BOOTP och Aktivera RARP ställs in på Av på system som har funktioner för BOOTP och RARP.

  Nätmask

Se eller ändra den aktuella TCP/IP-nätmasken.

  Gateway

Se eller ändra den aktuella TCP/IP-gatewayen.

  Aktivera DHCP

 • Av

Ange DHCP-adressen och dess tilldelade parametrar.

Obs!  På är fabriksinställt som standard.

  Aktivera RARP

 • Av

Ange inställning för RARP-adresstilldelning.

Obs!  Av är fabriksinställt som standard.

  Aktivera BOOTP

 • Av

Ange inställning för BOOTP-adresstilldelning.

Obs!  På är fabriksinställt som standard.

  Aktivera AutoIP

 • Ja
 • Nej

Ange inställning för Nollkonfiguration av nätverk.

Obs!  Ja är fabriksinställt som standard.

  Aktivera FTP/TFTP

 • Ja
 • Nej

Aktivera den inbyggda FTP-servern, som gör att du kan skicka filer till skrivaren med File Transfer Protocol.

Obs!  Ja är fabriksinställt som standard.

  Aktivera HTTP-server

 • Ja
 • Nej

Aktivera den inbyggda webbservern. När den är aktiverad kan skrivaren övervakas och hanteras på distans med hjälp av en webbläsare.

Obs!  Ja är fabriksinställt som standard.

  WINS-serveradress

Se eller ändra den aktuella WINS-serveradressen.

  Aktivera DDNS

 • Ja
 • Nej

Visa eller ändra den aktuella DDNS-inställningen.

Obs!  Ja är fabriksinställt som standard.

  Aktivera mDNS

 • Ja
 • Nej

Se eller ändra den aktuella mDNS-inställningen.

Obs!  Ja är fabriksinställt som standard.

  DNS-serveradress

Se eller ändra den aktuella DNS-serveradressen.

  Adress till säkerhetskopierings-DNS-server

Visa eller ändra adresser DNS-servrar för till säkerhetskopiering.

  Adress till säkerhetskopierings-DNS-server 2

  Adress till säkerhetskopierings-DNS-server 3

  Aktivera HTTPS

 • Ja
 • Nej

Se eller ändra den aktuella HTTPS-inställningen.

Obs!  Ja är fabriksinställt som standard.

Var denna artikel användbar?
Top