Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Menyn SMTP-installation

AnvändFör att

  Primär SMTP-gateway

Ange information om SMTP-servergateway och SMTP-port.

Obs!  25 är den förvalda SMTP-gatewayporten.

  Primär SMTP-gatewayport

  Sekundär SMTP-gateway

  Sekundär SMTP-gatewayport

  SMTP-tidsgräns

 • 5–30

Ange hur många sekunder servern har på sig att försöka skicka ett e-postmeddelande.

Obs!  30 är fabriksinställt som standard.

  Svarsadress

Ange en svarsadress med högst 128 tecken för e-post som skickas från skrivaren.

  Använd SSL

 • Inaktiverad
 • Förhandla
 • Obligatorisk

Ange att skrivaren ska använda SSL för förbättrad säkerhet vid anslutning till SMTP-servern.

Anmärkningar:

 • Inaktiverad är fabriksinställt som standard.
 • Med inställningen Förhandla avgör SMTP-servern om SSL ska användas.

  SMTP-serverautentisering

 • Ingen autentisering krävs
 • Inloggning/enkel
 • CRAM-MD5
 • Digest-MD5
 • NTLM
 • Kerberos 5

Ange den typ av användarautentisering som ska krävas för behörighet att skanna till e-post.

Obs!  Standardinställningen är ”Ingen autentisering krävs”.

  Enhet‑Initierad e‑post

 • Ingen
 • Använd enhetens SMTP-uppgifter

Ange vilka uppgifter som ska användas vid kommunikation med SMTP-servern.

Anmärkningar:

 • Ingen är fabriksinställt som standard för Enheten‑Initierad e‑post och Användar‑Initierad e‑post.
 • “Enhetens användar-ID“ och “Enhetens lösenord“ används för att logga in på SMTP-servern när Använd enhetens SMTP-uppgifter har valts.

  Användar‑Initierad e‑post

 • Inga
 • Använd enhetens SMTP-uppgifter
 • Använd sessionens ID och lösenord
 • Använd sessionens e‑postadress och lösenord
 • Begär användare

  Enhetens användar-ID

  Enhetens lösenord

  Kerberos 5 Realm

  NTLM-domän

Var denna artikel användbar?
Top