Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Pořadí instalace

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Hmotnost tiskárny je vyšší než 18  kg a k jejímu bezpečnému zvednutí jsou zapotřebí dvě osoby.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečný nábytek pro zajištění stability. Pokud používáte více vstupních zásobníků, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Nainstalujte tiskárnu a všechny hardwarové volitelné doplňky v následujícím pořadí:

  • Stojan tiskárny
  • Volitelný zásobník na 250 nebo 550 listů
  • Tiskárna

Další informace o instalaci stojanu tiskárny, volitelného zásobníku na 250 nebo 550 listů, nebo distanční podložky naleznete v instalačním listu dodaném s příslušenstvím.

Byl tento článek užitečný?
Top