Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Instalace doplňkových zásobníků

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Hmotnost tiskárny je vyšší než 18  kg a k jejímu bezpečnému zvednutí jsou zapotřebí dvě osoby.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečný nábytek pro zajištění stability. Pokud používáte více vstupních zásobníků, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Vypněte tiskárnu pomocí vypínače a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 2. Vybalte zásobník a odstraňte veškerý balicí materiál.

 3. Vytáhněte zásobník ze základny.

 4. Odstraňte veškerý balicí materiál z vnitřku zásobníku.

 5. Vložte zásobník do základny.

 6. Umístěte zásobník poblíž tiskárny.

 7. Vyrovnejte tiskárnu se zásobníkem a pomalu usaďte tiskárnu na místo.

  Poznámka:  Doplňkové zásobníky se spojí dohromady, budou-li na sobě.

 8. Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté k řádně uzemněné zásuvce a zapněte tiskárnu.

  Poznámky:

  • Jakmile bude nainstalován software tiskárny s libovolnými hardwarovými volitelnými doplňky, možná bude potřeba některé volitelné doplňky ručně přidat do ovladače tiskárny, aby byly k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace naleznete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.
  • Chcete-li odinstalovat přídavné zásobníky, posuňte pojistku na pravé straně tiskárny směrem k přední straně tiskárny až zacvakne na místo a potom vyndávejte po jednom zásobníky poskládané na sobě seshora dolů.
Byl tento článek užitečný?
Top