Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Připojení tiskárny pomocí Průvodce nastavením bezdrátové sítě

Než začnete, zkontrolujte následující body:

 • Adaptér bezdrátové sítě nainstalovaný v tiskárně a funguje správně. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s bezdrátovým síťovým adaptérem.
 • Síťový (ethernetový) kabel je odpojený od tiskárny.
 • Aktivní síťová karta je nastavená na hodnotu Automaticky. Chcete-li nastavit hodnotu Automaticky, přejděte na:
 •  > Síť/porty > Aktivní síťová karta > Automaticky > 

Poznámka:  Vypněte tiskárnu, vyčkejte alespoň 5 sekund, a pak ji znovu zapněte.

 1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

   > Síť/Porty > Síť  [x] > Nastavení sítě  [x]   > Bezdrátová síť > Nastavení bezdrátového připojení

 2. Vyberte nastavení bezdrátového připojení.

  PoložkaPoužití

  Hledat sítě

  Zobrazí dostupná bezdrátová připojení.

  Poznámka:  Tato nabídka zobrazí veškeré názvy síti SSID se zabezpečeným i nezabezpečeným přenosem.

  Zadejte název sítě

  Ruční zadání názvu SSID

  Poznámka:  Ujistěte se, že jste zadali správný identifikátor SSID.

  Wi‑Fi Protected Setup

  Připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí Wi‑Fi Protected Setup

 3. Postupujte podle pokynů na displeji tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top