Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí Wi‑Fi Protected Setup

Než začnete, zkontrolujte následující body:

 • Přístupový bod (bezdrátový směrovač) je certifikován pro metodu WPS (Wi‑Fi Protected Setup) nebo je s touto metodou kompatibilní. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.
 • Adaptér bezdrátové sítě nainstalovaný v tiskárně je správně připojen a funguje správně. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s adaptérem bezdrátové sítě.

  Pomocí metody PBC (Push Button Configuration)

 1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

   > Síť/Porty > Síť [x] > Nastavení sítě [x] > Bezdrátová síť > Nastavení připojení k bezdrátové síti > Wi‑Fi Protected Setup > Metoda připojení tlačítkem

 2. Postupujte podle pokynů na displeji tiskárny.

  Pomocí metody s využitím PIN (Personal Identification Number) kódu

 1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

   > Síť/Porty > Síť [x] > Nastavení sítě [x] > Bezdrátová síť > Nastavení připojení k bezdrátové síti > Wi‑Fi Protected Setup > Metoda připojení PIN kódem

 2. Zkopírujte osmimístný PIN kód WPS.

 3. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu přístupového bodu.

  Poznámky:

  • IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 4. Otevřete nastavení WPS. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.

 5. Zadejte osmimístný PIN kód a uložte nastavení.

Byl tento článek užitečný?
Top