Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Rozpoznání míst uvíznutí

Poznámky:

  • Pokud je zapnuta funkce Pomocník při zaseknutí, tiskárna po odstranění zaseknuté stránky vysune prázdné nebo částečně potištěné stránky. Zkontrolujte, zda stoh tiskových výstupů neobsahuje tyto stránky.
  • Pokud je možnost Napravit uvíznutí nastavena na hodnotu Zapnuto nebo Auto, vytiskne tiskárna uvíznuté stránky znovu.
Místo uvíznutí

1

Podavač ADF (automatický podavač dokumentů)

2

Standardní odkladač

3

Přední dvířka

4

Univerzální podavač

5

Jednotka pro oboustranný tisk

6

Zásobníky

7

Zadní dvířka

Byl tento článek užitečný?
Top