Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Pappersstopp i efterbehandlarens bakre lucka

  1. Öppna den bakre luckan.

    VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:  Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

  2. Ta bort papperet som har fastnat.

    Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

  3. Stäng den bakre luckan.

  4. Tryck på på kontrollpanelen om det behövs.

Var denna artikel användbar?
Top