Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Základní informace o jednotlivých aplikacích

PoložkaČinnost

Card Copy

Umožňuje naskenovat a vytisknout obě strany karty na jednu stranu papíru. Další informace najdete v části Nastavení aplikace Card Copy.

Faxovat

Umožňuje naskenovat dokument a poté jej odeslat na faxové číslo. Další informace najdete v části Faxování.

Forms and Favorites

Umožňuje rychle vyhledat a vytisknout často používané online formuláře přímo z domovské obrazovky tiskárny. Další informace najdete v části Nastavení aplikace Forms and Favorites.

Multi  Send

Umožňuje naskenovat dokument a poté jej odeslat více příjemcům. Další informace najdete v části Nastavení aplikace Multi Send.

MyShortcut

Umožňuje vytvářet zástupce přímo na domovské obrazovce tiskárny. Další informace najdete v části Použití aplikace MyShortcut.

Skenovat do e-mailu

Umožňuje naskenovat dokument a poté jej odeslat na e-mailovou adresu. Další informace najdete v části Zasílání e-mailem.

Skenovat do počítače

Umožňuje naskenovat dokument a poté jej uložit do předem určené složky v hostitelském počítači. Další informace najdete v části Nastavení skenování do počítače.

Skenování do souboru FTP

Umožňuje skenovat dokumenty přímo na server FTP (File Transfer Protocol). Další informace najdete v části Skenování na adresu FTP.

Scan to Network

Umožňuje naskenovat dokument a poté jej odeslat do sdílené síťové složky. Další informace najdete v části Nastavení aplikace Scan to Network.

Byl tento článek užitečný?
Top