Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Použití ovládacího panelu tiskárny

ČástPoužití

1

Displej

  • Zobrazení stavu a zpráv tiskárny
  • Nastavení a ovládání tiskárny

2

Tlačítko Domů

Návrat na domovskou obrazovku

3

Tipy

Otevře dialogové okno kontextové nápovědy.

4

Tlačítko Vymazat vše/Reset

Obnovení výchozího nastavení funkce, např. kopírování, faxování nebo skenování

5

Klávesnice

Zadání číslic, písmen nebo symbolů.

6

Tlačítko Spánek

Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace.

Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku:

  • Stisknutí libovolného tlačítka
  • Otevření dvířek nebo krytu
  • Odeslání tiskové úlohy z počítače
  • Resetování prostřednictvím zapnutí hlavním vypínačem

7

Tlačítko Stop nebo Storno

Zastaví veškerou činnost tiskárny.

8

Tlačítko Odeslat

Umožňuje odesílat změny v nastavení tiskárny.

9

Kontrolka

Kontrola stavu tiskárny

Byl tento článek užitečný?
Top