Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Popis domovské obrazovky

Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní obrazovka, zvaná domovská obrazovka. Chcete-li zahájit akci, jako je například kopírování, faxování či skenování, otevřít obrazovku s nabídkou nebo reagovat na hlášení, použijte tlačítka domovské obrazovky.

Poznámka:  Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na přizpůsobení nastavení vaší domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních vestavěných řešeních.

Stiskněte tlačítkoFunkce

1

Kopírování

Umožňuje přístup k nabídkám kopírování a pořizování kopií.

2

Fax

Umožňuje přístup k nabídkám faxování a odesílání faxů.

3

E-mail

Umožňuje přístup k nabídkám e-mailu a odesílání e-mailů.

4

FTP

Umožňuje přístup k nabídkám FTP (File Transfer Protocol) a skenování dokumentů přímo na server FTP.

5

Ikona Menu

Umožňuje přístup do nabídek tiskárny.

Poznámka:  Nabídky jsou dostupné jen když je tiskárna ve stavu Připravena.

6

Stavová lišta

  • Zobrazuje aktuální stav tiskárny, například Připravena nebo Zaneprázdněna.
  • Zobrazí stav spotřebního materiálu tiskárny, například Dochází zobrazovací jednotka nebo V kazetě dochází toner.
  • Zobrazuje zprávy a pokyny k jejich odstranění.

7

Stav/spotřební materiál

  • Zobrazuje varovné nebo chybové zprávy tiskárny, kdykoli je třeba zásah obsluhy, aby mohla tiskárna pokračovat v práci.
  • Zobrazuje podrobnější informace o varování či hlášení tiskárny včetně pokynů, jak je odstranit.

Na domovské obrazovce se může zobrazit i další tlačítko:

Dotkněte se tlačítkaČinnost

Hledat pozdržené úlohy

Vyhledávání pozdržených úloh

Úlohy podle uživatelů

Přístup k tiskovým úlohám uloženým uživatelem

Profily a aplikace

Přístup k profilům a aplikacím.

Funkce

FunkcePopis

Výstražné hlášení o přítomnosti

Pokud hlášení o přítomnosti ovlivní funkci, zobrazí se tato ikona a bliká červená kontrolka.

Varování

Pokud dojde k chybě, zobrazí se tato ikona.

Adresa IP tiskárny

Příklad: 123.123.123.123

Adresa IP tiskárny je umístěna v levém horním rohu domovské obrazovky a je zobrazena jako čtyři sady čísel oddělené tečkami. Adresu IP lze použít při přístupu k vestavěnému webovému serveru pro zobrazení a vzdálenou konfiguraci nastavení tiskárny a to i v případě, že se nenacházíte ve fyzické blízkosti tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top