Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Informatie over het startscherm

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherm weergegeven. Dit wordt het beginscherm genoemd. Gebruik de knoppen en pictogrammen op het startscherm als u een handeling wilt uitvoeren zoals kopiëren, faxen, scannen, het openen van het menuscherm of het beantwoorden van berichten.

Opmerking:  Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.

AanrakenFunctie

1

Kopiëren

De kopieermenu's openen en kopieën maken.

2

Faxen

De faxmenu's openen en faxen verzenden.

3

E-mail

De e-mailmenu's openen en e-mails verzenden.

4

FTP

De FTP-menu's (File Transfer Protocol) openen en documenten rechtstreeks naar een FTP-server scannen.

5

Menupictogram

Printermenu's openen.

Opmerking:  De menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.

6

Statusbalk

  • De huidige status van de printer weergeven, zoals Gereed of Bezig.
  • Status van de printersupplies weergeven, zoals Beeldverwerkingseenheid bijna leeg of Cartridge bijna leeg.
  • Interventieberichten weergeven en de aanwijzingen om deze op te lossen.

7

Status/supplies

  • Een waarschuwing of foutbericht weergeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken.
  • Meer informatie over de foutbericht of de waarschuwing en informatie voor het wissen van de betreffende melding weergeven.

Het volgende kan ook op het startscherm wordt weergegeven:

KnopFunctie

Wachttaken zoeken

Huidige wachttaken doorzoeken.

Taken per gebruiker

Afdruktaken openen die zijn opgeslagen door de gebruiker.

Profielen en apps

Profielen en toepassingen openen.

Functies

FunctieBeschrijving

Waarschuwing interventiebericht

Als een interventiebericht van invloed is op een functie, wordt dit pictogram weergegeven en gaat het lampje rood knipperen.

Waarschuwing

Als er een foutconditie optreedt, wordt dit pictogram weergegeven.

IP-adres printer

Voorbeeld: 123.123.123.123

U vindt het IP-adres van uw printer in de linkerbovenhoek van het startscherm. Het adres bestaat uit vier getallenreeksen die door punten worden gescheiden. U kunt het IP-adres gebruiken voor toegang tot de Embedded Web Server, waarmee u printerinstellingen op afstand kunt bekijken en configureren. U hoeft dus niet fysiek bij de printer te staan.

Was dit artikel nuttig?
Top