Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Utilizarea panoului de control al imprimantei

UtilizaţiPentru

1

Display (Afişaj)

  • Vizualizaţi starea imprimantei şi mesajele.
  • Configuraţi şi utilizaţi imprimanta.

2

Buton Home (Pagină de pornire)

Revine la ecranul de pornire.

3

Sfaturi

Deschideţi o casetă de dialog cu informaţii de ajutor sensibile la context.

4

Butonul Clear all (Golire completă) / Reset (Resetare)

Resetaţi valorile implicite ale unei funcţii, cum ar fi copierea, trimiterea de faxuri sau scanarea.

5

Tastatură

Introduceţi numere, litere sau simboluri.

6

Butonul Sleep (Repaus)

Activaţi modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare).

Pentru a scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus), alegeţi una dintre următoarele opţiuni:

  • Apăsaţi orice buton fizic.
  • Deschideţi o uşă sau un capac.
  • Trimiteţi o lucrare de imprimare de la computer.
  • Efectuaţi o resetare la punerea sub tensiune, cu întrerupătorul principal.

7

Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Revocare)

Opreşte toată activitatea imprimantei.

8

Butonul Submit (Remitere)

Remite modificările aduse setărilor imprimantei.

9

Indicator luminos

Vizualizarea stării imprimantei.

Consideraţi acest articol util?
Top