Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Använda skrivarens kontrollpanel

AnvändFör att

1

Display

  • Visa skrivarens status och meddelanden.
  • Installera och använda skrivaren.

2

Knappen Hem

Gå till startskärmen.

3

Tips

Öppna en dialogruta med sammanhangsstyrd hjälpinformation.

4

Knappen Rensa allt/Återställ

Återställer standardinställningarna för en funktion, till exempel kopiering, faxning eller skanning.

5

Knappsats

Ange siffror, bokstäver eller symboler.

6

Vilolägesknapp

Aktivera viloläge eller standbyläge.

Gör något av följande för att aktivera skrivaren ur viloläget:

  • Tryck på någon av skrivarens knappar.
  • Öppna ett lock eller en lucka.
  • Skicka ett utskriftsjobb från datorn.
  • Utför en strömåterställning med huvudströmbrytaren.

7

Stopp- eller avstängningsknapp

Avbryt all utskriftsaktivitet.

8

Knappen Skicka

Skicka in ändringarna i skrivarinställningarna.

9

Indikatorlampa

Kontrollera skrivarens status.

Var denna artikel användbar?
Top