Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Förstå startskärmen

När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm som även kallas huvudmenyn. Använd knapparna och ikonerna på huvudmenyn när du ska starta en åtgärd, t.ex. kopiera, faxa eller skanna, öppna menyskärmen eller svara på meddelanden.

Obs!  Huvudmenyn kan variera beroende på huvudmenyns anpassade inställningar, administrativa inställningar och aktiva inbäddade lösningar.

Tryck påFör att

1

Kopiera

Komma åt kopieringsmenyerna och göra kopior.

2

Fax

Komma åt faxmenyerna och skicka fax.

3

E-post

Komma åt e-postmenyerna och skicka e-postmeddelanden.

4

FTP

Komma åt FTP-menyer och skanna dokument direkt till en FTP-server.

5

Menyikon

Öppna skrivarmenyerna.

Obs!  Menyerna är endast tillgängliga när skrivaren är i läget klar.

6

Statusmeddelandefält

  • Visa aktuell skrivarstatus som Klar eller Upptagen.
  • Visa förhållanden för skrivarens förbrukningsmaterial som Bildhanteringsenhet låg eller Patron snart slut.
  • Visa meddelanden och instruktioner om hur man rensar dem.

7

Status/förbrukningsmaterial

  • Visa en skrivarvarning eller ett felmeddelande när skrivaren kräver att användaren ingriper för att fortsätta bearbetningen.
  • Visa mer information om skrivarvarningen eller meddelandet och hur du tar bort det.

Följande kan också visas på startskärmen:

Tryck påFör att

Sök lagrade jobb

Sök efter aktuella stoppade jobb.

Jobb efter användare

Få åtkomst till utskriftsjobb som sparats av användaren.

Profiler och appar

Få åtkomst till profiler och program.

Funktioner

FunktionBeskrivning

Tillsynsmeddelande

Om ett tillsynsmeddelande påverkar en funktion visas den här ikonen, och den röda indikatorlampan blinkar.

Varning

Om ett fel inträffar visas den här ikonen.

Skrivarens IP-adress

Exempel: 123.123.123.123

Skrivarens IP-adress finns på huvudmenyns övre vänstra hörn och visas som fyra uppsättningar siffror med punkter emellan. Du kan använda IP-adressen när du öppnar den inbyggda webbservern för att visa och fjärrkonfigurera skrivarinställningarna även när du inte är fysiskt nära skrivaren.

Var denna artikel användbar?
Top