Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Så här används färgerna på indikatorlamporna och lampan på knappen för viloläge

Färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge på kontrollpanelen visar skrivarstatus eller -tillstånd.

IndikatorlampaSkrivarstatus

Av

Skrivaren är avstängd eller i standbyläge.

Blinkar grönt

Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut.

Fast grönt

Skrivaren är på, men i viloläge.

Blinkar rött

Skrivaren kräver åtgärd av användare.

Lampan på knappen för vilolägeSkrivarstatus

Av

Skrivaren är av, i viloläge eller i läget Klar.

Fast gult

Skrivaren är i viloläge.

Blinkande gult

Skrivaren går in i eller ut ur standbyläge.

Blinkar gult i 0,1 sekund och släcks sedan helt i 1,9 sekunder i ett långsamt, pulserande mönster

Skrivaren är i standbyläge.

Var denna artikel användbar?
Top