Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Prohlášení o nestálosti

Vaše tiskárna obsahuje různé typy pamětí, do kterých lze ukládat nastavení zařízení a sítě a uživatelská data.

Typy pamětiPopis

Dočasná paměť

Tiskárna využívá standardní paměť RAM (Random Access Memory) k dočasnému ukládání uživatelských dat během jednoduchých úloh tisku a kopírování.

Trvalá paměť

Tiskárna může používat dva druhy trvalé paměti: EEPROM a NAND (flash paměť). Oba typy se používají k ukládání operačního systému, nastavení zařízení, informací o síti, nastavení skeneru a záložek a zabudovaných řešení.

Pevný disk

V některých tiskárnách je nainstalován pevný disk. Pevný disk je určen pro funkce specifické pro dané zařízení. Na pevném disku může zařízení uchovávat uživatelská data z komplexních úloh skenování, tisku, kopírování a faxování a také formuláře a písma.

Obsah všech instalovaných pamětí tiskárny vymažte za následujících okolností:

  • Tiskárna se vyřazuje z provozu.
  • Pevný disk tiskárny se vyměňuje.
  • Tiskárna se přemisťuje do jiného oddělení nebo na jiné místo.
  • Servis tiskárny bude provádět někdo mimo vaší organizaci.
  • Tiskárna se bude kvůli servisu přemisťovat z vašich prostor.
  • Tiskárna se prodává jiné organizaci.

Likvidace pevného disku tiskárny

Poznámka:  V některých modelech tiskáren nemusí být pevný disk nainstalován.

V prostředích s vysokým stupněm zabezpečení bude možná zapotřebí podniknout ještě další kroky, aby bylo zajištěno, že důvěrná data uložená na pevném disku tiskárny nebudou po přemístění tiskárny - nebo pevného disku - z vašich prostor přístupná.

  • Demagnetizace – Zaplaví pevný disk magnetickým polem, které vymaže uložená data.
  • Rozdrcení – Fyzické stlačení pevného disku zničí jeho součásti a znemožní čtení dat.
  • Rozemletí – Fyzické zničení pevného disku na malé kovové kousky.

Poznámka:  Přestože lze většinu dat vymazat elektronickou cestou, jediným způsobem, jak lze zaručit úplné smazání všech dat, je fyzické zničení pevného disku, na kterém jsou data uložena.

Byl tento článek užitečný?
Top