Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Kennisgeving van vluchtigheid

De printer bevat verschillende soorten geheugens waarin apparaat- en netwerkinstellingen en gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen.

Soorten geheugenBeschrijving

Vluchtig geheugen

De printer gebruikt standaard RAM-geheugen (Random Access Memory)om gebruikersgegevens te bufferen tijdens eenvoudige afdruk- en kopieertaken.

Niet-vluchtig geheugen

De printer gebruikt mogelijk twee soorten niet-vluchtig geheugen: EEPROM en NAND (flashgeheugen). Beide soorten worden gebruikt voor de opslag van het besturingssysteem, apparaatinstellingen, netwerkinformatie, scanner- en bladwijzerinstellingen en ingesloten oplossingen.

Vaste schijf

In sommige printers is een vaste schijf geïnstalleerd. De vaste schijf van de printer is ontworpen voor apparaatspecifieke functies. Hiermee kan het apparaat gebufferde gebruikersgegevens voor complexe scan-, afdruk-, kopieer- en faxtaken bevatten en gegevens van formulieren en lettertypen.

In de volgende gevallen moet u de inhoud van het printergeheugen wissen:

  • De printer wordt uit gebruik genomen.
  • De vaste schijf van de printer wordt vervangen.
  • De printer wordt verplaatst naar een andere afdeling of een ander kantoor.
  • Er moet onderhoud aan de printer worden uitgevoerd door iemand buiten uw organisatie.
  • De printer moet voor onderhoud worden vervoerd naar een locatie buiten uw bedrijf.
  • De printer wordt verkocht aan een ander bedrijf.

Vaste schijf van de printer weggooien

Opmerking:  In sommige printermodellen is mogelijk geen vaste schijf geïnstalleerd.

In omgevingen waar wordt gewerkt met zeer gevoelige informatie moet mogelijk extra maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke gegevens op de vaste schijf van de printer niet toegankelijk zijn nadat de printer of de vaste schijf van de printer zijn verwijderd van de betreffende bedrijfslocatie.

  • Demagnetiseren: hiermee wordt de vaste schijf blootgesteld aan een magnetisch veld waardoor de opgeslagen gegevens worden gewist
  • Pletten: de vaste schijf fysiek samenpersen waardoor de onderdelen breken en onleesbaar worden
  • Verbrijzelen: de vaste schijf fysiek opdelen in kleine metalen stukjes

Opmerking:  de meeste gegevens kunnen doorgaans elektronisch worden gewist, maar de enige manier waarop u zeker weet dat alle gegevens volledig worden gewist, is het fysiek vernietigen van elk geheugenapparaat waarop gegevens zijn opgeslagen.

Was dit artikel nuttig?
Top