Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej

 • Ustawienia indywidualne, sprzętowe i sieciowe, ustawienia zabezpieczeń oraz rozwiązania wbudowane — informacje i ustawienia można usunąć, wybierając opcję Wymaż wszystkie ustawienia z menu Konfiguracja.
 • Dane faksów — ustawienia i dane faksów można usunąć, wybierając opcję Wymaż wszystkie ustawienia z menu Konfiguracja.
 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Włączając drukarkę, przytrzymaj wciśnięte przyciski 2 i 6. Zwolnij przyciski dopiero wówczas, gdy na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.

  Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się menu konfiguracyjne. Po pełnym włączeniu drukarki na ekranie dotykowym pojawia się lista funkcji zamiast standardowych ikon ekranu głównego.

 3. Dotknij opcji Wymaż wszystkie ustawienia.

  Podczas tego procesu drukarka zostanie kilkakrotnie ponownie uruchomiona.

  Uwaga:  Opcja Wymaż wszystkie ustawienia usuwa z pamięci drukarki ustawienia sprzętowe, rozwiązania, zadania, faksy i hasła.

 4. Dotknij opcji Wstecz > Opuść menu konfiguracji.

Drukarka zresetuje się i powróci do normalnego trybu pracy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top