Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Golirea memoriei nevolatile

 • Setări individuale, setări de dispozitiv şi de reţea, setări de securitate şi soluţii încorporate - Ştergeţi informaţii şi setări selectând Wipe All Settings (Se şterg toate setările) din meniul Configuration (Configuraţie).
 • Date de fax - Ştergeţi setările şi datele de fax selectând Wipe All Settings (Se şterg toate setările) din meniul Configuration (Configuraţie).
 1. Opriţi imprimanta.

 2. Ţineţi apăsat pe 2 şi pe 6 în timp ce porniţi imprimanta. Eliberaţi butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

  Imprimanta efectuează o secvenţă de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configuraţie). După pornirea completă a imprimantei, pe ecranul tactil apare o listă de funcţii, în locul pictogramelor standard din ecranul de început.

 3. Atingeţi Wipe All Settings (Se şterg toate setările).

  Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

  Notă:  Opţiunea Wipe All Settings (Se şterg toate setările) elimină setările pentru dispozitive, soluţiile, lucrările, faxurile şi parolele din memoria imprimantei.

 4. Atingeţi Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieşire din meniul de configurare).

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcţionare.

Consideraţi acest articol util?
Top