Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Radera icke-flyktigt minne

 • Enskilda inställningar, enhets- och nätverksinställningar, säkerhetsinställningar och inbyggda lösningar – Radera information och inställningar genom att välja Radera alla inställningar i konfigurationsmenyn.
 • Faxinformation – Radera faxinställningar och information genom att välja Radera alla inställningar i konfigurationsmenyn.
 1. Stäng av skrivaren.

 2. Håll 2 och 6 nedtryckta samtidigt som du sätter på skrivaren. Släpp inte upp knapparna förrän skärmen med förloppsindikatorn visas.

  Skrivaren genomför en startprocedur och sedan visas konfigurationsmenyn. När skrivaren är helt igång visas en lista med funktioner på pekskärmen, istället för standardikonerna på startskärmen.

 3. Tryck på Radera alla inställningar.

  Skrivaren kommer att startas om flera gånger under denna process.

  Obs!  Radera alla inställningar tar bort enhetsinställningar, lösningar, jobb, fax och lösenord från skrivarminnet på ett säkert sätt.

 4. Tryck på Bakåt > Stäng konfigurationsmeny.

Skrivaren återställs och återgår sedan till normalt driftläge.

Var denna artikel användbar?
Top