Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Kopiera fotografier

  1. Placera ett foto med framsidan nedåt på skannerglaset i det övre vänstra hörnet.

  2. Från huvudmenyn går du till:

    Kopiera > Innehåll > Foto > 

  3. I menyn Innehållskälla väljer du den inställning som bäst överensstämmer med det ursprungliga fotot.

  4. Tryck sedan på  > Kopiera

    Obs!  Om du har flera foton som ska kopieras lägger du nästa foto på skannerglaset och trycker på Skanna nästa sida.

  5. Tryck på Avsluta jobbet.

Var denna artikel användbar?
Top