Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)Reports (Rapoarte)Network/Ports (Reţea/Porturi)Security (Securitate)

Sursă prestabilită

Dimensiune/Tip hârtie

Configure MP (Configurare MP)

Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

Paper Texture (Textură hârtie)

Greutate hârtie

Paper Loading (Încărcare hârtie)

Tipuri personalizate

Nume particularizate1

Dimensiuni de scanare particularizate

Universal Setup (Configuraţie universală)

Pagină setări meniu

Statistici echipament

Test capsator

Pagină de configurare reţea1

Network [x] Setup Page (Pagină de configurare reţea [x])

Listă comenzi rapide

Jurnal lucrări fax

Jurnal apeluri fax

Comenzi rapide pentru copiere

Comenzi rapide pentru poşta electronică

Comenzi rapide pentru fax

Comenzi rapide pentru FTP

Listă de profiluri

Tipărire fonturi

Tipărire director

Print Demo (Demonstraţie imprimare)

Raport despre produs

NIC activ

Reţea standard2

Standard USB (USB standard)

Parallel  [x] ([x] paralel)

Serial  [x] ([x] serial)

Configurare SMTP

    Securitate diverse

  • Setări

Tipărire confidenţială

    Ştergere date temporare

  • Fişiere

Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Setare dată şi oră

SetăriAsistenţăManage Shortcuts (Gestionare comenzi rapide)Meniu pentru cartele opţionale3

1 În funcţie de configuraţia imprimantei, acest meniu apare ca Network Setup Page (Pagină de configurare reţea) sau Network  [x] Setup Page (Pagină de configurare reţea [x]).

2 În funcţie de configuraţia imprimantei, acest meniu apare ca Standard Network (Reţea standard) sau Network  [x] (Reţea [x]).

3 Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

Setări generale

Copy Settings (Setări copiere)

Fax Settings (Setări fax)

Setări poştă electronică

Setări FTP

Meniul Flash Drive (Unitate flash)

Setări imprimare

Imprimaţi toate ghidurile

Ghid de copiere

Ghid pentru e-mail

Ghid pentru fax

Ghid pentru FTP

Ghid pentru defecte de imprimare

Ghid informativ

Ghid pentru consumabile

Comenzi rapide pentru fax

E‑mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poşta electronică)

Comenzi rapide pentru FTP

Comenzi rapide pentru copiere

Profile Shortcuts (Comenzi rapide profil)

Apare o listă de DLE-uri (Download Emulators) instalate.

Consideraţi acest articol util?
Top