Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Ansluta kablar

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte konfigurera produkten eller göra andra elektriska anslutningar med t.ex. nätsladden, faxfunktionen eller telefonen under åskväder.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt använd endast den nätsladd som levererades med produkten eller en utbytesnätsladd som godkänts av tillverkaren.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att minska brandrisken använder du endast en 26 AWG-kabel eller större telekommunikationskabel (RJ-11) vid anslutning av den här produkten till det allmänna telenätet. För användare i Australien: Sladden måste vara godkänd av Australian Communications and Media Authority.

Varning – risk för skador:  Vidrör inte USB-kabeln, någon trådlös nätverksadapter eller skrivaren på de ställen som visas, under tiden som utskrift pågår. Om du gör det kan du förlora data, alternativt så kan det medföra att skrivaren inte fungerar på rätt sätt.

Använd För att

1

Nätkabelkontakt

Ansluta skrivaren till ett korrekt jordat vägguttag.

2

Strömbrytare

Sätta på eller stänga av skrivaren.

3

Ethernet-port

Ansluta skrivaren till ett Ethernet-nätverk.

4

EXT-port

Ansluta övriga enheter (telefon eller telefonsvarare) till skrivaren och telefonlinjen. Använd den här porten om du inte har en särskild faxlinje för skrivaren och om den här anslutningsmetoden kan användas i ditt land eller region.

Obs!  Ta bort adapterpluggen för att komma åt porten.

5

LINE-port

Ansluta skrivaren till en fungerande telefonlinje via ett vanligt telefonjack (RJ‑11), ett DSL-filter, en VoIP-adapter eller en annan adapter som gör att du kan använda telefonlinjen för att skicka och ta emot fax.

6

USB-port

Anslut ett tangentbord eller annat kompatibelt alternativ.

7

USB-skrivarport

Ansluta skrivaren till en dator.

8

Säkerhetsplats

Fästa ett lås på skrivaren som låser den på plats.

Var denna artikel användbar?
Top