Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Menylista

PappersmenyRapporterNätverk/portarSecurity (säkerhet)

Default Source (standardkälla)

Paper Size/Type (pappersstorlek/typ)

Configure MP (konf. univ.matare)

Substitute Size (ersättningsstorlek)

Paper Texture (Pappersstrukt.)

Paper Weight (Pappersvikt)

Paper Loading (pappersmatning)

Custom Types (anpassade typer)

Anpassade namn1

Anpassade skanningsstorlekar

Universal Setup (Universell inställning)

Sida med menyinställningar

Enhetsstatistik

Häftenh.test

Nätverksinställningssida1

Installationssida för nätverk [x]

Genvägslista

Logg för faxjobb

Logg för faxsamtal

Kopieringsgenvägar

E-post genvägar

Faxgenvägar

FTP-genvägar

Profillista

Skriva ut teckensnitt

Skriv ut katalog

Demoutskrift

Inventarierapport

Active NIC (Aktivt nätverkskort)

Standardnätverk2

Standard-USB

Parallell  [x]

Seriell  [x]

SMTP-inställningar

    Övrig säkerhet

  • Inställningar

Konfidentiell utskrift

    Radera tillfälliga data

  • Filer

Säkerhetsgranskningslogg

Ställ in datum och tid

InställningarHjälpHantera genvägarTillvalskortmeny3

1 Beroende på skrivarinstallationen visas den här menyn som Nätverksinstallationssida eller Installationssida för nätverk  [x].

2 Beroende på skrivarinställningarna visas den här menyn som Standardnätverk eller Nätverk  [x].

3 Den här menyn visas bara när en eller flera DLE är installerade.

Allmänna inställningar

Kopieringsinställningar

Faxinställningar

E-postinställningar

FTP-inställningar

Menyn Flash-enhet

Utskriftsinställningar

Skriv ut alla handböcker

Kopieringsguide

E-postguide

Faxguide

FTP-guide

Guide för utskriftsfel

Informationsguide

Guide för förbrukningsmaterial

Faxgenvägar

E-postgenvägar

FTP-genvägar

Kopieringsgenvägar

Profilgenvägar

En lista med installerade DLE (Download Emulators) visas.

Var denna artikel användbar?
Top