Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Výběr umístění tiskárny

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Hmotnost tiskárny je vyšší než 18  kg a k jejímu bezpečnému zvednutí jsou zapotřebí dvě osoby.

Při volbě umístění tiskárny ponechejte dostatek prostoru pro otevření zásobníků, krytů a dvířek. Pokud máte v úmyslu instalovat volitelné doplňky, ponechte pro ně dostatek volného prostoru. Je důležité:

 • Postavte tiskárnu blízko řádně uzemněné a snadno přístupné elektrické zásuvky.
 • Ujistěte se, že proudění vzduchu v místnosti odpovídá nejnovější revizi normy ASHRAE 62 nebo normě 156 technického výboru CEN.
 • Umístěte tiskárnu na rovný, pevný a stabilní povrch.
 • Udržujte tiskárnu:
  • Čistou, suchou a nezprášenou.
  • Stranou od volně položených svorek a kancelářských spon.
  • Stranou přímého vzdušného proudění klimatizací, ohřívačů a ventilátorů.
  • Stranou přímého slunečního záření a prostředí s extrémní vlhkostí.
 • Dodržujte doporučené teploty a zabraňte výkyvům hodnot:
 • Okolní teplota

  15,6 až 32,2 °C

  Skladovací teplota

  -40 až 60 °C
 • Pro vhodné odvětrávání doporučujeme zachovat v okolí tiskány volný prostor o rozměrech:
 • 1

  Pravá strana

  304,8 mm

  2

  Vepředu

  508 mm

  3

  Levá strana

  203,2 mm

  4

  Vzadu

  203,2 mm

  5

  Nahoru

  736,6 mm (29 palců)
Byl tento článek užitečný?
Top