Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Konfigurace tiskárny

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečný nábytek pro zajištění stability. Pokud používáte více vstupních zásobníků, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

Tiskárnu můžete nakonfigurovat přidáním přídavného zásobníku na 250 nebo 550 listů. Pokyny k instalaci přídavného zásobníku najdete v tématu Instalace doplňkových zásobníků.

1

Ovládací panel tiskárny

2

Podavač ADF (automatický podavač dokumentů)

3

zásobník podavače ADF

4

Odkladač podavače ADF

5

Uvolňovací tlačítko předních dvířek

6

Standardní zásobník na 250 listů

7

Volitelný zásobník na 250 nebo 550 listů

8

Univerzální podavač na 100 listů

9

Zarážka papíru

10

Standardní zásobník

Byl tento článek užitečný?
Top