Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Obnovení výchozích továrních nastavení

Chcete-li si zachovat seznam aktuálních nastavení nabídek pro budoucí použití, vytiskněte stránku s nastavením nabídek předtím, než obnovíte výchozí nastavení. Další informace najdete v části Tisk stránky nastavení nabídek.

Jestliže chcete provést komplexnější způsob obnovení výchozích nastavení tiskárny, použijte možnost Smazat všechna nastavení. Další informace najdete v části Vymazání trvalé paměti.

Varování – nebezpečí poškození:  Obnova výchozích nastavení výrobce vrací většinu nastavení tiskárny k původním výchozím hodnotám výrobce. Výjimky zahrnují zobrazovací jazyk, vlastní formáty a hlášení, jakož i nastavení nabídky Síť/port. Všechny stažené soubory uložené v paměti RAM jsou odstraněny. Stažená data uložená v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny zůstanou nedotčena.

Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  > Nastavení  > Obecná nastavení  > Výchozí nastavení  > Obnovit  > 

Byl tento článek užitečný?
Top