Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Konfigurace oznámení o spotřebním materiálu pomocí serveru Embedded Web Server

  Můžete určit, jak chcete být upozorňováni, pokud dochází, sníží se nebo se velmi sníží hladina spotřebního materiálu, nebo když dosáhne konce životnosti, nastavením volitelných upozornění.

  Poznámky:

  • Volitelná upozornění lze nastavit u tonerové kazety, zobrazovací jednotky a sady pro údržbu.
  • Všechna volitelná upozornění lze nastavit na hodnotu dochází, nízký a velmi nízký pro stav spotřebního materiálu. U některých volitelných upozornění nelze nastavit hodnotu stavu spotřebního materiálu. Volitelné upozornění e-mailem je k dispozici pro všechny stavy spotřebního materiálu.
  • Procento odhadovaného zbývajícího spotřebního materiálu, které vyvolá upozornění, lze nastavit u některých spotřebních materiálů pro některé stavy spotřebního materiálu.
 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položky Nastavení > Nastavení tisku > Oznámení o spotřebním materiálu.

 3. Z rozevírací nabídky u každého spotřebního materiálu vyberte jednu z následujících možností oznámení:

  OznámeníPopis

  Vypnuto

  Tiskárna se bude chovat normálně se všemi druhy spotřebního materiálu.

  Pouze e-mail

  Pokud nastane stav spotřebního materiálu, vygeneruje tiskárna e-mail. Tento stav se objeví na stránce nabídek a na stavové stránce.

  Varování

  Tiskárna zobrazí varovnou zprávu a vygeneruje e-mail o stavu spotřebního materiálu. Pokud nastane stav spotřebního materiálu, tiskárna se nezastaví.

  Zastavení, lze pokračovat1

  Po dosažení tohoto stavu tiskárna zastaví zpracování úloh a uživatel musí stisknout tlačítko pro pokračování tisku.

  Zastavení, nelze pokračovat1,2

  Pokud nastane stav spotřebního materiálu, tiskárna zastaví zpracování úloh. Spotřební materiál je nutné vyměnit, aby tisk pokračoval.

  1 Pokud je oznámení spotřebního materiálu povoleno, vygeneruje tiskárna e-mail o stavu spotřebního materiálu.

  2 Pokud některý spotřební materiál dojde, tiskárna se zastaví, aby nedošlo k poškození.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Byl tento článek užitečný?
Top