Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Nastavení e-mailových upozornění

  Tiskárnu můžete nastavit tak, aby vám zasílala e-mailové zprávy, dochází-li spotřební materiál, nebo je-li zapotřebí vyměnit či přidat papír, nebo odstranit uvíznutý papír.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položku Nastavení.

 3. V nabídce Další nastavení klepněte na položku Nastavení výstrahy e-mailem.

 4. Vyberte položky, na které chcete být upozorňováni, a poté zadejte e-mailové adresy.

 5. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Poznámka:  Informace o nastavení e-mailového serveru získáte u správce systému.

Byl tento článek užitečný?
Top