Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Zobrazení zpráv

    Pomocí serveru Embedded Web Server si můžete zobrazit různá hlášení. Tyto zprávy vám budou oznamovat stav tiskárny, sítě a spotřebního materiálu.

  1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

    Poznámky:

    • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
    • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
  2. Klepněte na položku Zprávy a poté na typ hlášení, které chcete zobrazit.

Byl tento článek užitečný?
Top