Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Nastavení pro Univerzální formát papíru

Univerzální formát papíru je uživatelem definovaný formát, který umožňuje tisknout na formáty papíru, které nejsou přednastaveny v nabídkách tiskárny.

Poznámky:

  • Nejmenší podporovaný univerzální formát papíru je 76,2  x  76,2  mm (3  x  3  palce).
  • Největší podporovaný univerzální formát papíru je 215.9  x  359,92  mm (8,5  x  14.17  palců).
  1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

     > Menu Papír > Univerzální nastavení > Měrné jednotky >  vyberte měrnou jednotku > 

  2. Stiskněte možnost na Na výšku – šířka nebo Na výšku – výška.

  3. Vyberte šířku nebo výšku a stiskněte tlačítko .

Byl tento článek užitečný?
Top