Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

  • Cea mai mică dimensiune Universal acceptată este 76,2  x  76,2  mm (3  x  3  inchi).
  • Cea mai mare dimensiune Universal acceptată este 215.9  x  359,92  mm (8,5  x  14.17  inchi).
  1. Din ecranul de început, navigaţi la:

     > meniul Paper (Hârtie) > Universal Setup (Configurare universală) > Units of Measure (Unităţi de măsură) >  selectaţi unitatea de măsură > 

  2. Atingeţi Portrait Width (Lăţime portret) sau Portrait Height (Înălţime portret).

  3. Selectaţi lăţimea sau înălţimea şi atingeţi .

Consideraţi acest articol util?
Top