Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Připojení kabelů

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Neinstalujte výrobek ani nezapojujte jakékoli kabely včetně elektrických, např. napájecí kabel, faxový doplněk nebo kabel USB, za bouřky.

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB nebo Ethernet.

Zkontrolujte, zda odpovídá:

  • symbol USB na kabelu symbolu USB na tiskárně,
  • správný kabel Ethernet portu Ethernet,
  • správný paralelní kabel paralelnímu portu.
TlačítkoČinnost

1

Paralelní port

Připojte tiskárnu k počítači.

Poznámka:  Tuto možnost lze rovněž použít při instalaci portu ISP (Internal Solutions Port).

2

port USB

Připojte volitelný bezdrátový síťový adaptér.

3

Port Ethernet

Připojte tiskárnu k síti.

4

Port USB tiskárny

Připojte tiskárnu k počítači.

5

Otvor pro zabezpečení

Připojte zámek, který zabezpečí desku řadiče.

6

Zásuvka pro připojení napájecího kabelu tiskárny

Tiskárnu připojte k řádně uzemněné elektrické zásuvce.

Varování – nebezpečí poškození:  Tiskne-li právě tiskárna, nedotýkejte se kabelu USB, jakéhokoli bezdrátového síťového adaptéru ani tiskárny samotné na vyznačeném místě. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo k poruše.

Poznámka:  Tato funkce je k dispozici, pouze pokud zakoupíte doplňkové zásobníky a kolečkový podstavec.

Po připojení ethernetového a napájecího kabelu zastrčte kabely přesně do kanálů na zadní straně tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top