Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Uvíznutí papíru v zadních dvířkách

VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

 1. Otevřete zadní dvířka.

 2. Vyjměte zablokovaný papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 3. Zavřete zadní dvířka.

 4. Zatlačte na zadní stranu standardního zásobníku.

 5. Vyjměte zablokovaný papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 6. Zasuňte standardní zásobník.

 7. V případě potřeby stiskněte tlačítko na ovládacím panelu.

Byl tento článek užitečný?
Top