Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Uvíznutí papíru v expandéru výstupu

  1. Otevřete zadní dvířka expandéru výstupu.

  2. Vyjměte zablokovaný papír.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  3. Zavřete dvířka.

  4. V případě potřeby stiskněte tlačítko na ovládacím panelu.

Byl tento článek užitečný?
Top