Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Uvíznutí papíru ve schránce

  1. Otevřete dvířka zadního výstupu.

  2. Vyjměte zablokovaný papír.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  3. Zavřete dvířka.

  4.  Pokud se uvíznutý papír nachází v odkladači schránky, odstraňte uvíznutý papír.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  5. V případě potřeby stiskněte tlačítko na ovládacím panelu.

Byl tento článek užitečný?
Top