Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Tukosten välttäminen

Lisää paperi oikein

 • Varmista, että paperi on alustassa tasaisena ja suorassa.
 • Paperin oikea lisääminenPaperin väärä lisääminen
 • Älä irrota lokeroita tulostamisen aikana.
 • Älä lisää lokeroon paperia tulostamisen aikana. Lisää paperia ennen tulostamista tai sitten, kun tulostin kehottaa lisäämään paperia.
 • Älä lisää laitteeseen liikaa paperia. Varmista, että pinon korkeus on paperin enimmäistäyttöosoittimen alapuolella.
 • Älä liu'uta paperia lokeroon. Lisää paperi kuvan mukaisesti.
 • Varmista, että lokerojen tai monikäyttösyöttöaukon ohjaimet on asetettu oikein eivätkä ne purista paperia tai kirjekuoria liikaa.
 • Työnnä lokero kunnolla paikalleen tulostimen sisään paperin lisäämisen jälkeen.
 • Jos lisäät rei'itettyä paperia nidonnan viimeistelijän kanssa käytettäväksi, varmista, että paperin pitkän reunan reiät ovat lokeron oikealla puolella. Lisätietoja on Käyttöoppaan kohdassa Paperin ja erikoismateriaalien lisääminen.

Varmista, että paperi siirtyy valinnaisille postilaatikkoalustoille oikein

 • Säädä alustan jatke niin, että paperikoon osoittimet vastaavat käytettävää paperikokoa.
 • Huomautuksia:

  • Jos paperikoon osoitin osoittaa lyhyempää paperia kuin tulostuksessa käytetään, paperi aiheuttaa tukoksen postilaatikkoalustalle. Jos esimerkiksi tulostat legal-kokoiselle paperille ja alustan jatke on säädetty letter-kokoiselle paperille, syntyy tukos.
  • Jos paperikoon osoitin osoittaa pidempää paperia kuin tulostuksessa käytetään, reunat tulevat epätasaisiksi eikä paperi pinoudu oikein. Jos esimerkiksi tulostat letter-kokoiselle paperille ja alustan jatke on säädetty legal-kokoiselle paperille, paperit eivät pinoudu oikein.
 • Jos palautat paperia postilaatikkoalustalle, aseta paperit alustan varren alle ja paina papereita taaksepäin niin pitkälle kuin ne menevät.
 • Huomautus:  Jos paperit eivät ole alustan varren alla, syntyy tukos ylitäytetyn alustan takia.

Käytä suositeltua paperia.

 • Käytä ainoastaan suositeltua paperia tai erikoistulostusmateriaalia.
 • Älä lisää ryppyistä, taitettua, kosteaa tai käpristynyttä paperia.
 • Taivuta, ilmasta ja suorista erikoismateriaali, ennen kuin lisäät sen tulostimeen.
 • Älä käytä käsin leikattua tai rajattua materiaalia.
 • Älä käytä samassa lokerossa eri kokoisia, painoisia tai tyyppisiä papereita.
 • Varmista, että paperikoko ja -laji on asetettu oikein tietokoneen tai tulostimen ohjauspaneelissa.
 • Säilytä paperi valmistajan suositusten mukaisesti.
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top