Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

חסימת נייר במרחיב הפלט

  1. פתח את הדלת האחורית של מרחיב הפלט.

  2. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  3. סגור את הדלת.

  4. במידת הצורך הקש בלוח הבקרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top