Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

 • Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában.
 • Helyes papírbetöltésHelytelen papírbetöltés
 • Ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
 • Ne töltse fel a tálcákat nyomtatás közben. A feltöltést végezze a nyomtatás megkezdése előtt, vagy várja meg, amíg a nyomtató azt kéri.
 • Ne töltsön be túl sok papírt. Figyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
 • Ne csúsztassa a papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.
 • Ügyeljen rá, hogy a tálcában és a többcélú adagolóban a vezetők megfelelő helyzetben legyenek és ne nyomódjanak erősen a papírhoz és borítékokhoz.
 • A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.
 • Ha előre lyukasztott papírt tölt be a kapcsozó kiadóegységgel való használathoz, ellenőrizze, hogy a papír hosszú éle mentén lévő lyukak a tálca megfelelő oldalán legyenek. További tudnivalókat a Használati útmutató „Papír és speciális hordozók betöltése” című részében talál.

Engedje, hogy a papír megfelelően lépjen be az opcionális szorter rekeszeibe

 • Úgy állítsa be a rekeszhosszabbítót, hogy a papírméretjelzők megfeleljenek az alkalmazott papír méretének.
 • Megjegyzések:

  • Ha a rekeszhosszabbító rövidebb a papírméretnél, amelyre nyomtat, akkor a papír elakadást okoz a szorter rekeszében. Például, ha legal méretű papírra nyomtat, és a tálcahosszabbító letter méretre van beállítva, akkor elakadás lép fel.
  • Ha a rekeszhosszabbító hosszabb a papírméretnél, amelyre nyomtat, akkor a szélek egyenetlenek lesznek, és a papírköteg nem megfelelően helyezkedik el. Például, ha letter méretű papírra nyomtat, és a tálcahosszabbító legal méretre van beállítva, akkor a papírköteg nem megfelelően helyezkedik el.
 • Ha a papírt vissza kell tenni a szorterbe, akkor a papírt rekesz karja alá helyezze be és nyomja be teljesen.
 • Megj.:  Ha a papír nem a rekesz karja alatt van, akkor elakadás lép fel túltöltött rekesz miatt.

Használjon javasolt papírfajtát

 • Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
 • Ne töltsön be gyűrött, szamárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
 • A betöltés előtt hajlítsa meg, majd igazítsa össze a papírokat vagy a speciális hordozókat.
 • Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
 • Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
 • Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e megadva a papírméret és a papírtípus a nyomtató kezelőpaneljén.
 • A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.
Hasznos volt ez a cikk?
Top