Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Konfigurere rekvisitavarsler fra Embedded Web Server

  Du kan bestemme hvordan du vil varsles når rekvisita er snart, nesten eller helt oppbrukt ved å angi de valgbare varslene.

  Merknader:

  • Du kan angi varsler for tonerkassetten, bildeenheten og vedlikeholdssettet.
  • Alle valgbare varsler kan angis for tilstandene snart tom, lite og svært lite. Ikke alle valgbare varsler kan angis for tilstanden oppbrukt. E-postvarsel kan velges for alle rekvisitatilstander.
  • Prosentandelen for beregnet gjenværende rekvisita som utløser varselet, kan angis for enkelte rekvisita for enkelte rekvisitatilstander.
 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis skriverens IP-adresse i delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Utskriftsinnstillinger > Varsler for rekvisita.

 3. Velg ett av følgende varslingsalternativer fra nedtrekksmenyen for hver enkelt rekvisitaenhet:

  VarslingBeskrivelse

  1 Skriveren genererer en e-postmelding om statusen for rekvisitaenheten når rekvisitavarsler er aktivert.

  2 Skriveren stopper når enkelte rekvisita går tomme, for å forhindre skade.

  Av

  Normal virkemåte for alle rekvisita inntreffer.

  Bare e-post

  Skriveren genererer en e-postmelding når rekvisitatilstanden er nådd. Statusen for rekvisitaenheten vises på menysiden og statussiden.

  Advarsel

  Skriveren viser advarselen og genererer en e-postmelding om statusen for rekvisitaenheten. Skriveren stopper ikke når rekvisitatilstanden er nådd.

  Stopp som kan fortsettes1

  Skriveren slutter å behandle jobber når rekvisitatilstanden er nådd. Brukeren må trykke på en knapp for å fortsette utskriften.

  Stopp som ikke kan fortsettes1,2

  Skriveren slutter å behandle jobber når rekvisitatilstanden er nådd. Rekvisitaenheten må skiftes for at utskriften skal kunne fortsette.

 4. Klikk på Send.

Var denne artikkelen nyttig?
Top